Değerlerimiz

Yüksek Ahlaki Değerlere Bağlılık

Dürüstlük, açıklık ve mütevazilik vazgeçilmez ahlaki unsurlardır.
Verilen sözler, yazılı anlaşmalar veya senetlerden farksızdır.
5 yaşından küçük çocuğuna yedirmeyeceği ürünü müşterisine satmaz.

Yetkin – İşinin Uzmanı Olmak

Papoğlu personeli yaptığı işi iyi yapar, kendini uzmanlığı konusunda pazarın en üst konumunda görür, Neyi iyi yapıp, neyi yapamayacağını iyi bilir, uzmanlığı dışındaki işlerle ilgili ağır taahhütlerde bulunmaz kendisini sürekli geliştirir.
Ben bu işi daha iyi nasıl yaparım sorusunu her zaman kendisine sorar.

Takım Çalışmasına Uygunluk

Şirkette kararlar mutabakatla alınır.
Bireysel başarıdan çok takım çalışması ve başarısı daha önemlidir.

Özverili ve Sadık Olmak

İşindeki başarısının özel hayatını olumlu yönde tetikleyeceğini bilir.
Kendisini Papoğlu ailesinin bir ferdi olarak görür.